O kancelarii

Kancelarie adwokackie adwokatów Joanny Kalandyk, Karoliny Petki, oraz Sebastiana de Ostoi-Starzewskiego oferują kompleksową obsługę prawną zarówno Klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Celem prowadzonych przez nas kancelarii jest świadczenie usług prawnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów

Za priorytet stawiamy sobie zadowolenie naszych Klientów oraz wysoką jakość świadczonych usług. Nasz cel realizujemy przede wszystkim na budowaniu obustronnego zaufania w relacjach z Klientem połączonego z zachowaniem poufności, zrozumieniu istoty problemu oraz poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań prawnych.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy pomoc prawną w ramach głównych gałęzi prawa. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin: notariuszami, komornikami sądowymi, adwokatami, radcami prawnymi oraz innymi podmiotami, co pozwala nam na profesjonalną i kompleksową obsługę prawną wykraczającą poza sztywne schematy.

Oferujemy porady prawne, stałą obsługę oraz doraźną pomoc w konkretnej sprawie.

Specjalizacje

Prawo Cywilne
Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianej problematyki prawa cywilnego. Prowadzimy między innymi sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie oraz zniesienie służebności, odwołanie darowizny oraz ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W ramach naszej praktyki oferujemy również analizę i opiniowanie umów.

Prawo Karne
Kancelaria świadczy usługi związane z pełnieniem funkcji obrońcy na wszystkich etapach postępowania z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń. Udzielamy pomocy prawnej na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, w tym także w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym oraz na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę wykonywania orzeczonej kary).
W ramach prowadzonej Kancelarii reprezentujemy także pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania, w tym jako pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego w postępowaniu sądowym.

Prawno rodzinne
Kancelaria oferuje prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty (zasądzenie, obniżenie, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego) oraz podział majątku wspólnego małżonków. W ramach świadczonych usług prowadzimy też sprawy o uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, udzielenie rodzicom zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka (np. odrzucenie spadku).

Prawo gospodarcze
Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje między innymi pomoc w prowadzeniu negocjacji między przedsiębiorcami, reprezentowanie w sporach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z umów, sprawy o zapłatę. W ramach prowadzonej Kancelarii oferujemy również analizę i opiniowanie umów.

Lokalizacja i kontakt

Kancelarie Adwokackie
J. Kalandyk, K. Petka, S. de Ostoja-Starzewski

ul. Zamkowa 2/3A
35-032 Rzeszów

Godziny otwarcia
Pon-Pt: 8.00-17.00
Istnieje możliwość umawiania spotkań w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym.

adw. Joanna Kalandyk
tel. 504 078 661
mail: kalandyk.joanna@gmail.com
facebook: adw. Joanna Kalandyk

adw. Karolina Petka
tel. 531 563 453
mail: kancelariapetka@gmail.com
facebook: adw. Karolina Petka

adw. Sebastian de Ostoja-Starzewski
tel. 508 374 790
mail: adwokatstarzewski@gmail.com