Zawieszenie możliwości osobistych konsultacji w Kancelarii w dniach od 13 do 31 marca 2020 r.

Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości od 13 do 31 marca 2020 r. we wszystkich sądach w kraju wokandy ograniczone są tylko do najpilniejszych spraw – odbywać będą się m.in. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz … Czytaj dalej

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 2019 – NIEODPŁATNE PORADY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to cykliczna akcja zainicjowana w 2000 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, zaś jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Adw. Joanna Kalandyk i adw. Karolina Petka dołączyły … Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny

cash-cent-child-1246954.jpg

Co to są alimenty ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, które pozwolą na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Kodeks stanowi, że oboje rodzice winni ponosić koszty utrzymania dziecka.

Co w sytuacji, gdy jedna ze stron nie chce dobrowolnie przekazywać środków na bieżące utrzymanie … Czytaj dalej

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

adults-agreement-application-1059109.jpg

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje co do zasady majątkowa wspólność małżeńska. Wspólność ta jest szczególnym rodzajem współwłasności łącznej, która wygasa dopiero w momencie ustania małżeństwa, tj. rozwodu, separacji lub śmierci jednego z małżonków. Przyjmuje się, że udziały małżonków w majątku dorobkowym są równe. Każdy z małżonków może … Czytaj dalej