adw. Joanna Kalandyk

Adwokat przy Okręgowej  Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

W ramach pracy magisterskiej, pisanej pod opieką naukową prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, zajmowała się ustawowymi znamionami przestępstw stypizowanych w art. 297 k.k. – na podstawie badań aktowych przeprowadzonych w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

W roku akademickim 2013/2014 rozpoczęła seminarium doktoranckie w Katedrze prawa karnego i kryminalistyki WSPIA (aktualnie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa).

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk studenckich i aplikacji adwokackiej, którą początkowo odbywała w kancelariach adwokackich adw. Grzegorza Jurczyńskiego i adw. Jacka Jurczyńskiego, a następnie w kancelariach adwokackich adw. Agaty Czechowskiej, adw. Andrzeja Rakowskiego oraz adw. Celiny Rakowskiej w Rzeszowie.

Z racji zainteresowań naukowych specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, prawa karego skarbowego, prawa wykroczeń i prawa karnego wykonawczego. W swojej praktyce prowadzi także sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego, a także reprezentuje Klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.