Obowiązek alimentacyjny

cash-cent-child-1246954.jpg

Co to są alimenty ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, które pozwolą na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Kodeks stanowi, że oboje rodzice winni ponosić koszty utrzymania dziecka.

Co w sytuacji, gdy jedna ze stron nie chce dobrowolnie przekazywać środków na bieżące utrzymanie … Czytaj dalej